Esarfei Office Building - Swisspearl
Overview
Vertical Circulation
Esarfei Office Building | Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Vertical Circulation
Esarfei Office Building | Bukarest, Romania

BNT:s kontorsbyggnad har en bruttogolvyta på cirka 1400 kvadratmeter. Byggnaden utformades med en rumslighet som definieras av delade nivåer, som genererades av den partiella källaren, som skapades som ett resultat av det grunda grundvattnet.

Förutom de redan nämnda nödtrapporna består byggnadens vertikala cirkulation också av öppna trappor som förbinder de delade nivåerna, vilket möjliggör en rumslig kommunikation mellan våningarna och ger en bredare uppfattning av det inre utrymmet.

Fönstrens neutralitet i byggnadens övergripande utseende möjliggjordes också genom att man använde öppningar med samma mått, en meter gånger en meter. De perforerade Swisspearl-panelerna som placerats framför fönstren har också en solavskärmande funktion, vilket tillsammans med principen om ventilerade fasader som tillämpas på byggnaden spelar en viktig roll för energibesparingen.

Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
  • L-REFERENCES-CUSTOM-STANDORTBukarest, Romania
  • L-REFERENCES-CUSTOM-ARCHITEKTRadu Teaca, București, Sector 2, Rum�nien
  • L-REFERENCES-CUSTOM-BAUHERRBNT, Sector 3, Bucurest, Rum�nien
  • L-REFERENCES-CUSTOM-PARTNERGLASS ROM IMPEX SRL, BUCURESTI, SECTOR 4, Rum�nien
  • L-REFERENCES-CUSTOM-JAHR2017
  • L-REFERENCES-CUSTOM-FOTOGRAFRadu Malașincu, București, Rum�nien
Back to the overview

Välj flera referenser och skapa din egen lookbook för nedladdning.

Your individual lookbook for download (0)

Your individual lookbook
Kontakt
Har du frågor eller planerar du ett projekt? Vi ser fram emot att höra från dig!
+ 41 55 617 11 60