Så framställs fibercement - Swisspearl
ProduktionProduktion
Schweizisk kvalitet
Produktion av fibercement. Ett samspel mellan tradition och innovation.

Fibercement har länge varit ett utmärkt konstruktionsmaterial i och med dess formbarhet när den är våt och dess enastående styrka när den är torr. Hållbarheten och tillförlitligheten baseras på en noggrann materialsammansättning som ständigt undersöks och vidareutvecklas. Produktionsprocessen är en kombination av många års erfarenhet inom traditionell tillverkning och vidare innovativa framsteg baserat på de senaste fynden. Naturliga råmaterial, kontinuerlig uppfinningsrikedom och receptet för framgång för vår produkt som har tillverkats och installerats över hela världen i över 100 år.

Tack vare den långa traditionen i vår koncern kan erfarna medarbetare producera fibercementskivorna från bearbetade råmaterial med specialkunskaper, precision och hantverk. Cement, fibermassa, armeringsfibrer och vatten blandas till en råmassa. Den appliceras lager på lager för att skapa skivor av önskad storlek. Därefter pressas och torkas skivorna och till sist får de en färgbeläggning och skärs till rätt storlek. Löpande kvalitetskontroller säkerställer en konsekvent materialsammansättning och homogena ytor. Det som utmärker fibercement är dess igenkännbara struktur och dess lika mångsidiga, hållbara beläggningar och ytstrukturer.

Syntetiska fibrer –en viktig komponent i fibercement.

Vilka fibrer används till att tillverka fibercementskivorna?

De viktigaste råmaterialen är syntetiska fibrer, cement, fibermassa och vatten samt färgpigment. Fibermassa är namnet som används för den massa som bildas under den kemiska nedbrytningen av växtfibrer och består huvudsakligen av cellulosa. När det på 1970-talet framgick hur farligt det var att andas in asbest påbörjades ett omfattande forskningsprogram i Niederurnen för att hitta något som kunde ersätta det. Fibrerna är en viktig del av receptet eftersom de ger den torkade produkten den nödvändiga styrkan. Forskningsprogrammet var lyckat och de första testerna och den nya produktionen ägde rum mellan 1981 och 1989. Sedan 1 maj 1990 har alla byggnadsprodukter från fabriker i Niederurnen och Payerne varit asbestfria.

Produktion_NU
Produktion
Produktion
Ett väldigt specifikt recept och kemiska reaktioner gör att råmaterialen fungerar tillsammans.

Hur och i vilken ordning bearbetas och blandas råmaterialen?

Först löses fibermassabalarna upp i vatten och mals till önskad finhet. Detta slam tillsätts sedan till fibermassan och de syntetiska fibrerna. Blandningen bereds i stora kar på ett sätt som gör att väteföreningar som binder komponenterna bildas under den kemiska processen. Slutligen tillsätts cementen i höghastighetsblandaren, så att bindningsprocessen börjar.

Production
Produktion
Production
Fibercementskivorna skapas av den vattniga massan med skivtillverkaren.

Hur fungerar den så kallade skivtillverkaren?

Skivtillverkaren är en viktig del av produktionsanläggningen. Tre cylindriska silar roterar i slammet av cement, fibrer och vatten. Rotationen skapar ett tunt lager av slammet, ungefär 0,9 mm, som lindas runt formatvalsen tills den önskade tjockleken på skivan uppnås. Den här processen tar mellan 20 och 100 sekunder beroende på skivans storlek och format. Formatvalsens diameter bestämmer längden för skivan, som får sitt råformat med hjälp av en lämplig skärklinga. För att producera ett annat format måste verktygen i dessa enheter bytas ut. Vid det här laget innehåller fibercementen fortfarande mycket vatten och bindningsprocessen pågår fortfarande för fullt.

Produktion
Ett naturligt råmaterial som torkas av naturen.

Hur torkas råskivorna?

Först staplas skivorna mellan lager av stålplåtar och pressas med ett tryck på upp till 10 000 ton för att extrahera allt överskottsvatten. Vattenhalten i skivorna minskas på så sätt från 28 % till 15 % och skivornas densitet ökas. Cementen härdas ytterligare genom en kemisk reaktion med vattnet. Under den processen frigörs värme. Materialet får tillräckligt med tid att hydratiseras och stelna. Efter tre veckors härdning återstår endast 7–8 % av vattenhalten och skivorna är redo för vidare bearbetning. Först torkas skivorna i en ugn, till skillnad från autoklaverad fibercement, som ånghärdas i autoklaver. I och med detta är lufttorkad fibercement mindre porös och enklare att arbeta med.

Production
Production
Production
Färger och ytor för livfulla fasader och obegränsade designvarianter.

Vilka färger kan användas?

Vårt breda utbud av färger tillgodoser de flesta av våra kunders behov. Dock kan vi använda nästan vilken färg som helst på skivorna på begäran. Standardutbudet omfattar glaserade och ogenomskinliga färger samt färgfamiljer med genomfärgade kärnor. Ogenomskinliga färger hälls eller sprutas på skivorna. Det är dock inte bara själva färgen som påverkar fasadens utseende. Olika ytbehandlingar skapar visuella effekter och nyanserna i våra färgkollektioner kombineras på ett harmoniskt och konsekvent sätt med professionell expertis.

Vilka ytbehandlingar och format är möjliga?

Med fibercement finns det många olika alternativ för ytbehandling – slipad, fräst, skimrande eller orörd med sin naturliga släta yta. Vi undersöker och utvecklar ständigt fler speciella ytbehandlingar. 

Vårt största standardformat är måtten 3 050 × 1 250 mm med en tjocklek på 8 eller 12 mm. Alla andra format kan skäras från sex standardformat för skivor i längre format. Vi erbjuder även specialproduktioner på begäran, till exempel specialsnitt, fräsning, perforeringar och dekorationer.

Production
Produktion_NU

Upplev fibercement.

Vill du upptäcka våra produkter och beställa ett materialprov?

Kontakt
Har du frågor eller planerar du ett projekt? Vi ser fram emot att höra från dig!
+ 41 55 617 11 60